ANSVARSFRASKRIVELSE

1. INNHOLDET I TILBUD PÅ NETT

Produsenten garanterer ikke at informasjonen på disse sidene er oppdatert, korrekt, fullstendig eller av en bestemt kvalitet. Erstatningskrav mot produsenten som omfatter materielle eller immaterielle skader som er forårsaket av bruk eller feil bruk av oppgitt informasjon, eller ved bruk av feil og ufullstendig informasjon vil ikke bli godtatt, såfremt produsenten ikke har opptrådt grovt uaktsomt. Tilbudene er ikke bindende og er uten forpliktelser. Produsenten forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre deler av sidene eller hele tilbudet uten forutgående varsel, eller å supplere eller slette publikasjonen midlertidig eller permanent.

2. REFERANSER OG LINKER

Med hensyn til direkte eller indirekte referanser til andre nettsteder (linker) som ligger utenfor produsentens ansvar, vil et ansvar tre i kraft utelukkende i tilfeller der produsenten har kjennskap til innholdet, og der det ville være teknisk mulig og rimelig å forvente at produsenten hindrer bruk av ulovlig innhold der det måtte være aktuelt. Produsenten erklærer herved uttrykkelig at det på tidspunktet da linkene ble opprettet, ikke fantes noe ulovlig innhold på nettstedene som linkene peker til. Produsenten har ingen innflytelse på nåværende eller fremtidig utforming av innhold eller utgivelse av linkede nettsteder. Derfor distanserer produsenten seg uttrykkelig fra innholdet på alle nettstedene det finnes linker til, og som har blitt endret siden linkene ble opprettet. Denne erklæringen gjelder for alle faste linker og referanser innenfor selskapets egne tilbud på nett, i tillegg til innlegg eller oppføringer i gjestebøker som er opprettet av produsenten, samt diskusjonsfora og e-postlister. For ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold, og spesielt for skader som følge av bruk eller manglende bruk av slik informasjon, ligger ansvaret utelukkende hos de ansvarlige for sidene der linkene peker til, og ikke hos den personen som har opprettet linkene til disse sidene. 

3. OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Produsenten bestreber seg på å overholde opphavsretten for alle bilder, lydfiler, videosekvenser og tekst som brukes i publikasjoner, å bruke bilder, lydfiler, videosekvenser og tekst som produsenten selv har laget, eller få tilgang til lisensfrie bilder, lydfiler, videosekvenser og tekst. Alle navngitte merker og varemerker på nettsidene, eller der det er aktuelt er beskyttet av tredjepart, er helt og fullt underlagt bestemmelsene i respektive relevante varemerkerett og eierskapslov hos de respektive registrerte eiere. Det å navngi et varemerke betyr ikke at det ikke er beskyttet av en tredjeparts rettigheter! Opphavsretten til materialet som er laget av eieren av nettstedet forblir utelukkende eierens eiendom. Enhver kopiering eller bruk av bilder, lydfiler, videosekvenser og tekst i andre elektroniske eller trykte publikasjoner, er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra produsenten.

4. Databeskyttelse

Der det finnes muligheter for å legge inn personlige opplysninger eller forretningsopplysninger (e-postadresser, navn og adresser) på nettsidene, gjøre innleggelse av disse opplysningene utelukkende på frivillig basis. Bruk av og betaling for alle tilbudte tjenester kan gjøres - dersom det er teknisk mulig og kan gjøres med rimelighet - uten å legge inn personopplysninger, eller ved å legge inn anonyme data eller et pseudonym. Bruken av data publisert innenfor det juridiske rammeverket eller på sammenlignbare data som postadresser, telefon- eller faksnummer og e-postadresser fra tredjeparter i den hensikt å sende noen form for uønsket informasjon, er forbudt. Produsenten forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt mot avsendere av såkalt spam som er i strid med dette forbudet.

5. ANSVARSFRASKRIVELSENS JURIDISKE GYLDIGHET

Denne ansvarsfraskrivelsen er å anse som en del av det nettbaserte tilbudet som er referert til på denne siden. Dersom deler av eller enkelte formuleringer i denne teksten ikke samsvarer eller ikke lenger helt eller delvis samsvarer med gjeldende lovgivning, vil de resterende delene av dokumentet forbli upåvirket med hensyn til innhold og gyldighet.

6. GOOGLE ANALYTICS

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalyse som leveres av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, tekstfiler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere bruken av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), blir overført til en Google-server i USA og lagret der. Google vil bruke denne informasjonen for å evaluere din bruk av nettsiden, generere rapporter om aktiviteten på nettstedet og tilby andre nettsider og Internett-relaterte tjenester. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvor det er pålagt av loven, eller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke knytte IP-adressen din med andre data som innhentes av Google. Du kan hindre bruken av informasjonskapsler ved endre innstillingene i nettleseren din, men vi påpeker at du muligens ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden dersom du gjør dette. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du til behandling av dine data av Google som beskrevet ovenfor, og for de nevnte formål.