Vi garanterer deg komfort

Leitbetriebe Austria

Redwell innfrir de høye kravene til Leitbetriebe Austria:  Det viktigste ved sertifiseringen er vedvarende suksess for selskapet, innovasjon og samfunnsansvar.


Redwell: Kontrollert og anbefalt av IBR

Redwell får et ekstra kvalitets- og sunnhetsrelevant sertifikat, noe som bekreftes  gjennom renheten  til brukt lagringselement!


CE - Komformitetserklæring

Selskapet  Redwell Manufaktur GmbH erklærer at dette apparatet oppfyller kravene i EMV-loven og lavspenningforskriftene i 2006/95/EG.


TÜV Nord

Sertifikat for en produksjonssted for produkter som er merket med sikkerhetssymbol fra TÜV Nord.


Gost-R

Russiske Føderasjon - Sertifisering


GS - kontrollert apparatsikkerhet

Sertifikat som viser at Redwell-produktet innfrir kravene i loven angående apparat og produktsikkerhet (GPSG).


Universalt Design

Et kvalitetstegn for produkter som er teknisk sikre, enkle å bruke, har lang levetid og som kan brukes i flere generasjoner etter at de er produsert. Med et sertifisert "Redwell“- produkt er forbrukeren i besittelse av et husholdningsprodukt som er av bra kvalitet, trygt og passer til hverdagsbruk.

Patenter

Som ledende i markedet er Redwell Manufaktur GmbH i besittelse av tallrike produktpatenter, diverse registrerte merker samt en mønsterbeskyttelse.
 

 

Utmerkelse

Energy Globe Award Burgenland 2015


Red Dot Award

2-i-1 blir utmerket med Red Dot Award for Product Design 2015!

www.infrasmile.com