PROMIENIOWANIE PODCZERWONE

Ciepło jest zbawienne. To wiedziały już narody starożytne. Zagrzebywali się w gorącym piasku pustynnym lub podgrzanych kamieniach dla uśmieżenia dolegliwości lub podniesienia zadowolenia. Ciepło oznacza od dawna harmonię dla ciała i ducha i jest waznym wskaźnikiem jakości życia i zamieszkania.

Teraz przejdźmy do niewidocznego promieniowania cieplnego - podczerwonego:

Można je wprawdzie poczuć ale nie wywąchać i już w ogóle zobaczyć. Pierwsze wyjaśnienie ukryte jest już w nazwie. Przedrostek „Infra“ z łaciny oznacza „poniżej“, a także „z tamtej strony“. Wskazówka o tym, że chodzi w przypadku podczerwieni o promieniowanie elektromagnetyczne, które znajduje się poniżej czerwonego światła widzialnego. Także w zakresie nie widzialnej przez oko zakresu długości fali pomiędzy 780 a 1 milionowej nanometra. Aby to lepiej móc przedstawić: jeden nanometr jest 70.000 razy cieńszy niż pojedyńczy ludzki włos. Nie daje to naszym oczom żadnej szansy. Zatem fale cieplne podczarwone (ciepło promieniowania) jest niewidzialne. Pomimo tego wiemy, że jest. Dzięki subtelnym sensorom w skórze ludzkiej możemy je odczuć jako że fale podczerwone mają tą właściwość, że podgrzewają materię, gdy się z nią zetkną. Fale podczerwone cieplne działają na zasadzie promieniowania dłuższej fali promieniowania C podczerwonego, które przenika powietrze i ogrzewa ciała stałe.

Różnica pomiędzy ogrzewaniem podczerwienią i konwekcyjnym polega zatem na roli powietrza.

W przeciwieństwie do dotychczasowych elementów grzewczych ogrzewanie podczerwone Redwell ogrzewa nie powietrze w pomieszczeniu lecz ściany – obiekty pomieszczenia. Ściany zachowują ciepło o wiele dłużej niż powietrze i oddają je do pomieszczenia z powrotem. Tak więc ściany ulegają osuszeniu i pleśń nie ma żadnej szansy aby się rozprzestrzeniać. Dalszą zaletą jest to, że powietrze nie cyrkuluje, i to że nie jest podnoszony w wyniku tego kurz.