ZASADA DZIAŁANIA

Różnica pomiędzy ogrzewaniem podczerwienią a ogrzewaniem konwekcyjnym polega na roli powietrza. Istotne jest to, że ogrzewanie podczerwienią podgrzewa ciała stałe a nie powietrze. Poprzez to dochodzi do zaniku ruchu powietrza i zawirowania kurzu w powietrzu.

Wady dotychczasowego ogrzewania

•Wilgotne powietrze kondensuje się na ścianach, tworzy się pleśń i niszczy mury
•Cyrkulujące powietrze w pomieszczeniu podnosi kurz
•Różnica temperatury w pomieszczeniu powoduje ruch powietrza

Podgrzewanie powietrza wiąże się z różnorodnymi ujemnymi efektami. Przede wszystkim tworzy się w pomieszczeniu ruch obiegowy powietrza, przy czym ciepłe powietrze się unosi, a zimne opada. W wyniku tego powstaje różnica temperatury, co my odbieramy np. Jako zimną posadzkę. Dodatkowo ruch obiegowy powietrza podnosi kurz, transportuje go i powoduje to obciążenie naszych dróg oddechowych.

Fizjologicznie patrząc należy też zauważyć, że zimniejsze powietrze, wdychane, jest zdrowsze niż ciepłe – pomyślcie Państwo tylko o odżywczym spacerze w zimie! To z tego wynika że „zużyte powietrze“ musi być często wymieniane, mamy tu efekt, który należy uwzględnić w porównaniu z ogrzewaniem z wykorzystaniem podczerwieni – energetyczny, w rzeczywistości dużo energii uchodzi w takim wypadku przez okno.

Zalety ogrzewania podczerwienią Redwell

•Przedmioty i mury pozostają suche i oddają ciepło
•Promieniowanie podczerwone działa pozytywnie na człowieka
•Korzystne w zakupie i energooszczędne w ruchu

Fizycznie podgrzaniu ulega „ściana pomieszczenia“, inwentarz i ciało człowieka, stają się one „zbiornikiem“ ciepła, są bowiem w stanie zgromadzić energię i poprzez to dlużej ją zachować. Poprzez taki fakt tworzy się duży potencjał gromadzenia energii. Jeżeli zostanie osiągnięta pożądana temperatura, to element grzejny jest wyłączony, aż do momentu gdy zachodzi potrzeba uzupełnienia energii w „zbiorniku“.

Z faktu, że chodzi w przypadku ogrzewania podczerwienią o ciepło promieniowania, a nie o ciepło z konwekcji, to wynika brak obiegu powietrza, poprzez co zapobiega się podnoszeniu kurzu. Następstwem tego jest to, że temperatura powietrza jest niższa niż temperatura ściany. Jak już zaznaczono, wdychane powietrze jest chłodniejsze, wolne od kurzu i w ogólności jest zdrowsze. Z pracy Pana Prof. dr. inż. hab. Claus Meier.