INFRARØD VARME ER EN BEHAGELIG VARME

Vi mennesker er laget på en slik måte at vi kan utnytte infrarød varmestråling, og kan dermed positivt påvirke vårt immunsystem - en fordel for både kropp og sjel!

I 1967 utviklet Dr. Tadishi Ishikawa i Japan den første modellen av en infrarød sauna. Dette systemet ble i begynnelsen bare brukt av leger. I 1981 ble den infrarøde saunaen laget for bruk av offentligheten. Den har siden spesielt blitt brukt i den private helsesektoren, så vel som av ulike spesialister, leger og terapeuter på behandlingssentre, klinikker og spa, fordi den infrarøde varmen brukes som et supplement til ulike behandlingsmetoder.

Varme med en god effekt!

Infrarøde stråler øker blodsirkulasjonen, stimulerer stoffskiftet, er svært hygienisk, hindrer spredning av støv og øker oksygentilførselen. Revmatiske pasienter responderer svært positivt der det ikke er luftsirkulasjon og fuktighetsnivåene er konstante, og astmapasienter drar også nytte av det lave støvnivået i luften samt en stabil luftfuktighet. Allergikere kan puste lett og dypt ettersom det ikke finnes støv, pollen, bakterier eller muggsporer som virvler rundt.

I tillegg til dette har infrarød varme fortrinn fremfor andre oppvarmingsmåter, da kroppen i stor grad mottar biologiske frekvenser av de infrarøde varmestrålene som avgis. Dette aktiverer den menneskelige organismens selvhelbredende egenskaper, styrker immunforsvaret og gjør at det kompenserer for eksponeringen mot elektrosmog.