PRINSIPPET MED INFRARØD VARME

Forskjellen mellom infrarød strålevarme og konveksjonsvarme er i luften. Det vesentlige poenget er at infrarød varme varmer opp fast materiale i stedet for luften. Dette fører til at luften ikke sirkulerer, og støvet i rommet virvles dermed ikke opp.

Ulemper ved konvensjonell oppvarming:

•Fuktig luft kondenserer på veggene, genererer mugg og ødelegger materialet
•Luftsirkulasjon sprer støv
•Temperaturforskjeller i rom gir trekk

Oppvarming av luft er knyttet til ulike negative virkninger. For det første oppstår det luftsirkulasjon i rommet, hvor varm luft stiger opp og kald luft synker ned. Dette resulterer i store følbare temperaturforskjeller, som for eksempel kalde gulv. For det andre virvler luftsirkulasjonen opp støv som deretter transporteres inn i luftveiene våre.

Fysiologisk bør det også nevnes at det å puste inn kald luft er langt sunnere enn varm luft - tenk bare på en frisk spasertur på vinteren! Videre kan den energien som slippes ut ved lufting av rom på grunn av "tett luft", også betraktes som en negativ effekt fra konvensjonell varme - sammenlignet med infrarød varme. Dette er bokstavelig talt energi rett ut av vinduet. Et annet problem oppstår når varm luft kondenserer på kalde vegger (eller i hjørner), siden det kan oppstå muggdannelser, noe som er svært helsefarlig.

Fordeler med Redwell infrarød oppvarming:

•Gjenstander og vegger forblir tørre og avgir varme
•Infrarød varme har positive virkninger på mennesker
•Lave investeringskostnader og energisparende i bruk.

Fra et fysisk ståsted skaper oppvarming av rom, det som befinner seg i rommet og kroppen vår, et system som er i stand til å lagre varm energi på en bedre måte. Som et resultat av dette finnes det gode muligheter for å spare energi. Når ønsket temperatur er nådd, slår varmeovnen seg av frem til temperaturen synker.

På grunn av det faktum at infrarød oppvarming avgir stråler i stedet for konveksjonsvarme, vil det ikke være noen sirkulasjon i luften, og støvet i rommet blir ikke virvlet opp. Følgelig er lufttemperaturen kaldere enn temperaturen i veggene. Som nevnt tidligere er luften vi puster kjøligere og fri for støv, og er derfor også mye sunnere. Hentet fra prof. Claus Meier Dr.-Ing. habil.